FORTRYDELSESFORMULAR

 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

 

E-mail: info@ormekur.net

 

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

 

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

- Bestilt den                           ______________________________________________________

 

- Ordrenummer                           ______________________________________________________

 

- Bestilt af (navn)                           ______________________________________________________

 

- Bestillers adresse                           ______________________________________________________

 

- Bestillers underskrift                          ______________________________________________________